การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อุบล – ศรีสะเกษ – พระวิหาร วันที่ 3 – 5 ก.ค. 60

20170705_08501120170704_16441520170704_16440220170704_09325620170703_14400520170705_121127